top of page

זרוּת

אף אחד לא סיפר

שיש מכאן גשר לאדמה.

שיש גוף שלם שממשיך מכוכב הלכת

המרוחק בו חשבת שנולדת.

שאת לא בועה שמרחפת בחלל,

את רק אדם.

שחיים שלמים התרחשו מסביב

ואת היית פה כל הזמן.

אף אחד לא שאל -

הכל בְּסדר?


© Avin Vadas

Comentarios


bottom of page