top of page

תעירו אותי אחרי הסערה

כשהכאב גדול מדי

הוא מושך לטבוע בתוכו,

הגוף אז מתקשח כנגד החיים

הופך עצמו כמו סלע שנזרק לים.

הנפש מהר שוקעת לתחתית

ומחכה להמצא כמאובן

בגלגול הבא.


כשההתרחשות מסביב יותר מדי מציפה, בין אם משום שחזקה או עמוסה מדי, הנפש נמשכת למצב של תרדמת. זה יכול להראות כקפאון נפשי או כחזרה להרגלי התמודדות ישנים. במידה מסוימת, אלה הם חלק מתהליך ההתאוששות מההלם והבהלה. כל אחד עליו למצוא את הדרך שנכונה לו לצאת משם לאט לאט ובבטחה.


© Avin Vadas

Comments


bottom of page