top of page

שיר ערש לתינוק שקפא

״לשקר

שהחיים אינם געגוע

מביא את הפחד להשמט

ושובר״.*


איך אפשר לשאת את החור בתוכנו, זה שלעולם לא יתמלא.

זה שכל השנים הבכי שלו ביקש להשמע,

זה שבחירשות אליו הוליך אותנו שוב ושוב לכאב.

איך נוכל לקבל את התינוק הקפוא שאנו נושאים בתוכנו.

זה שכל מגע בו יציף את הכמיהה,

זה שכל מגע בו יחזיר אותנו לרגע בו הבכי גָּווֹעַ.

רגעי הסוף אותם נפגוש, האם נוכל לתת להם להיות גם רגעי ההתחלה


*Serafim- "Dia Da Eternidade"

Comments


bottom of page