top of page

עקבות אהבה

עצום את עיניך, מי זה שם. מוסתר מאחורי ערפל, שם ולא שם.

מחכה בסבלנות אין קץ.

כמו שהיה כך גם יהיה, גם אם לא תמצא, שם בשבילך.

שם כי הוא שם. כמו המכה, גם הוא כבר קרה.

אולי זמנו כבר עבר, אבל אם תסתכל טוב מבעד לעננת הדמעות,

אולי תוכל למצוא אותו חזרה.

שם יותר מתמיד, שם פחות מתמיד.

שם כמו תמיד.


החזרה לנקודת השבר, איפה שהפציעה התרחשה, דורשת לצלול פנימה והרחק - למצוא את הכוח לדרך שהיה חסר שם. לצלוח את השבר מחייב אותנו להתחבר לעקבות האהבה שנוכל למצוא בתוכנו. לעיתים יהיו אלה שברי זכרונות מאחרים שכבר רחוקים, לעיתים יהיו אלה דמויות או כוחות מעולם האמונה או הטבע, לעיתים דמויות שמעולם לא פגשנו אבל החזיקו אותנו ברגעים קשים גם בלי שידעו. מי ומה היו אלה בשבילך?


נרסימהה. מקור לא ידוע

Comentarios


bottom of page